• تماس: 02144962914
  • ایمیل:info@terrace-eg.com

درباره ما

گروه مهندسی تراس


مـعرفی گـروه 

گــــروه مهندسی تراس از شرکت‌های فعال در حوزۀ صنعت ســـاختمان می‌باشد. ایــن گـــروه با اتــــکا بر تجربیـــات و ســــوابق مدیران و با بــهره‌گـــیری از نــیروهای خلاق و مـــتخصص در حــال حــاضر چـندین پــروژه لـوکس در سـطح شهر تهران و شهرستانها دارد. گروه مهندسی تراس هــمواره بـه دنـــبال ایجــاد فـرصــت‌های ســرمایه‌گذاری نــویـن و روز آمد در عرصه صـنعت ساختمان بــوده‌ اســت. مدیران ایـن گـروه با نگاهی تخصصی به حوزۀ صـنعت سـاختمان و با آشــنایی بـــه اســــتراتژی‌ها و تـــکنیک‌هـــای کارآمد و به‌ روز راه حـــل‌هــای اقـــتصادی – انــتفاعی مــناسبی بـرای اجرای پروژه‌ها بـه کار مـی‌گیرند.

الویت‌ها و ارزش‌ها
– احترام  به همکاران  و کارفرمایان
– صداقت تغییرناپذیر در کار
– روحیه مثبت
– کار تیمی
– ایجاد انگیزه و رضایت کاری
– رعایت و توسعه اخلاق حرفه‌ای

چشم‌انداز
ارائۀ خدمات معماری‌ و فنی‌مهندسی با بالاترین کیفیت  و اقتصادی بودن  پروژه که حاصل، نوآوری، فناوری و خلاقیت در قالب رعایت اصول و ضوابط حاکم بر ساخت‌ساز و با نگاه ویژه به مدیریت انرژی در ساختمان‌ها، حرکت در مسیر طراحی ساختمان‌های سبز و همچنین هدایت تیم طراحی تا مرحلۀ بهره‌برداری از بنا سرلوحه خدمات و فعالیت‌های گروه مهندسی تراس می‌باشد.

مهندس شروین زینلی

مهندس معممار

کارشناس معماری :دانشگاه سراسری بروجرد

کارشناس ارشد : مدریت پروژه ساخت

مهندس علی وزیرزاده

مهندس معمار

کارشناس معماری : دانشگاه آزاد رودهن

مهندس علی توانایی

مهندس عمران

کارشناس عمران : دانشگاه ازاد نجف اباد اصفهان